Pressrelease - Byrån för bolag som söker sitt högre syfte

2021-09-08


Den nya varumärkesbyrån Make Thrive hjälper organisationer att finna och förverkliga sitt högre syfte - den strategiska ledstjärnan för hur man bidrar till samhället. Därigenom nås både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och framgång.


Hållbarhetsstrategen Martin Behm är initiativtagare till verksamheten. Han har arbetat med varumärkes- och hållbarhetskommunikation åt storbolag på ledande byråer, såsom Hallvarsson & Halvarsson och ANR, i över två decennier. Nu riktar han in sig på att hjälpa små och medelstora bolag att ställa om, både i Sverige och utomlands.

”Många bolag vill göra större nytta men vet inte riktigt hur”, menar Martin Behm och fortsätter: ”Det finns en ocean av möjligheter för företag som förstår sin roll i samhället, nyttjar potentialen i varumärket och tänker holistiskt.”

Beteendevetaren och kommunikationsstrategen Vanja Johnson rekryterades tidigt och fler talanger har anslutit längs vägen. Make Thrive har även ett nära samarbete med akademin och think tanken Forever Sustainable.

”Att fortsätta med business as usual är inte längre ett alternativ. För att locka nya generationens kunder och medarbetare behöver företag tänka längre än nästa kvartalsrapport”, säger Vanja Johnson och fortsätter: ”Hållbarhet är både en fråga om attraktionskraft, nödvändighet och överlevnad.”

Make Thrive startade i januari och har redan långtgående samarbeten med Nelson Garden och Prevas i Sverige samt Fellowmind i Nederländerna. Gemensamt för uppdragen är att förändringsarbetet har startat med varumärket. Det högre syftet – företagets ”purpose” – genomsyrar sedan allt från utveckling av hållbarhetsstrategier, employer branding, marknadskommunikation och övriga intressentrelationer.

Genom att hjälpa fler bolag att finna och förverkliga sitt högre syfte uppnår också Make Thrive sitt eget; att ställa om till en hållbar, syftesledd ekonomi.

Martin Behm är civilekonom och har en master i globalisering, varumärke och konsumtion. Han undervisar regelbundet vid Textilhögskolan i Borås och är styrelseledamot i Economy for the Common Good Sverige. Vanja Johnson är beteendevetare och har en master i strategisk kommunikation.

Read the English version